Site meter
STUDIEVERENIGING VOOR  BEHOUD VAN HISTORISCHE WAPENS EN TOEBEHOREN
NL    FR    EN
 
KALENDER MUSKET
...bezoek ook andere evenementen

35e Internationale  WAPENBEURS 

op zaterdag 14 februari 2015
10 - 18 u
en zondag 15 februari 2015
10 - 17 u

  Feestzaal "KIELPARK"


        IMPRESSIES BEURS  


JAARLIJKSE UITSTAP

  •     Verslag uitstap  zaterdag 13 juni 2009  : Bezoek aan het "Grand Curtius" museum in Luik.

Door Richard Cootmans

Het Grand Curtius globaliseert verschillende musea van Liège,  die representatief zijn voor de verschillende takken van de Luikse industrie in de 19e eeuw, en dus ook voor de wapenindustrie die op dat ogenblik op zijn hoogtepunt was.
Het vroegere wereldbefaamde wapenmuseum aan de Quai de Maestricht te Luik werd, na jaren te zijn gesloten voor het publiek, ontmanteld, en de verzameling voor een gedeelte ondergebracht in het Grand Curtius. De bedoeling was goed, het resultaat laat te wensen over. In twee zalen, en ook her en der verspreid in de andere zalen kan men een 500 tal wapens bekijken terwijl het vroegere museum ongeveer een 5000 stuks tentoonstelde wat dus een drastische besnoeiing is. Concreet betekent dit dat de vroegere « reservestock » van ca. 14.000 stuks nu aangegroeid is tot ongeveer 18.000 stuks ! Er wordt beweerd dat er plannen zijn om een deel van deze « reserve » binnen afzienbare tijd tentoon te stellen op een andere locatie toegankelijk voor de geïnteresseerden. Aan welke criteria die « geïnteresseerden » dan moeten voldoen valt nog af te wachten.
De belichting van de vitrines is onvoldoende om detail te onderscheiden. De begeleidende teksten (op kleine kaartjes) en de audio gids toestellen zijn enkel in de franse taal. De kaartjes bevinden zich te dicht bij de grond, en het lezen ervan is dus niet zo evident. Sommige wapens in de vitrines zijn aangebracht op een hoogte van 2,5 meter en als men omhoog kijkt wordt men verblind door de spots !
Fotograferen is verboden en er wordt streng over gewaakt…. in de wapenzalen !

Conclusie
Het ontwerp van het Grand Curtius is lovenswaardig en zeer overzichtelijk, het grote publiek en de toeristen krijgen de gelegenheid om met één toegangsticket ( dat geldig blijft voor verschillende dagen) de verschillende takken van de 19de eeuwse Luikse nijverheid te ontdekken - vooropgesteld dat men de taal van Molière machtig is !
De wapengeoriënteerde verzamelaar of liefhebber blijft echter op zijn honger zitten. Het beperkte aanbod van wapenboeken in de museumshop is normaal. Het aanbod bestaat uit het uitmuntend « Quatre siècles d’armurerie Liégeoise » van Dr. Cl. Gaier, een drietal andere nieuwe boeken en een keuze uit oude nummers van het « Bulletin périodique » van de « Vrienden van het Liège Wapenmuseum ». Rekening houdend met het fotografeerverbod is het aanbod van postkaarten met wapenafbeeldingen (een viertal) bedroevend ! De afbeeldingen in kwestie zijn niet nieuw maar reproducties van de al jaren bekende foto’s.
Voor wie het vroegere wapenmuseum nooit gekend heeft is het Grand Curtius aan te raden, voor de anderen volstaat een éénmalig bezoek.

Deze kritiek werd gemeld aan het Grand Curtius en ondertussen werd mij eind juli 2009 een e-mail toegezonden door de heer Philippe Joris, conservator van het Departement Wapens van het Grand Curtius museum. Hierin bevestigt hij dat mijn opmerkingen meerdere malen ook door andere bezoekers geuit waren. Hij weet dat de huidige presentatie niet voldoet en voor verbetering vatbaar is. Er wordt daarom gewerkt aan een soort “bezoekbare reserve”, die na afspraak zou kunnen bezocht worden door verzamelaars. Ook zullen er regelmatig tijdelijke tentoonstellingen gehouden worden van delen van die reserve. Ook wordt er gewerkt aan de tekortkomingen qua te kleine tekstplaatjes, de verlichting en de vertalingen.
www.grandcurtiusliege.be